Med generellt stigande priser på drivmedel och frakter, samt en oberäknelig situation på världsmarknader är vi på Bureca tvingade att ändra i våra rutiner.

Vi är samtidigt drivna mot miljövänliga lösningar i vårt arbete. Sammantaget gör detta att vi är nödgade att samla ihop till större leveranser innan frakt för att nå en miljömässigt och ekonomiskt hållbar helhetsbild i vårt arbete. Resultatet av detta är tyvärr något längre leveranstider. Vid brådskande leveranser finns möjligheter att som köpare själva betala för delar av just er frakt för att skynda på en enskild leverans. För mer info, kontakta oss på mejl eller telefon.

Tack för visad förståelse i dessa föränderliga tider.

Allmänna villkor (NL 09 KYLA-12)

Leveransvillkor

Leveransbestämmelser: NL 09 KYLA-12 samt granskning av BURECAs villkor, LBGV:s villkor eller enligt separat avtal.

1. FVL, Fritt från vårt lager:
 • Beställaren bokar frakten själv.
 • Alternativt att BURECA kan beställa frakten hos en speditör.
 • Kunden ansvarar då för att kontrollera godset vid ankomst och anmäla eventuella skador direkt till chauffören, annars kan reklamationer av transportskador ej garanteras.
 • Inbärning av utrustning och exakta leveranstider är ej inräknat i frakten. 
2. FK, Fritt för kund:
 • Vid särskilda överenskommelser kan BURECA lösa leveransen. BURECA ansvarar då för att det finns en giltig transportförsäkring eller ett motsvarande skydd för nämnd leverans.
 • Kunden ansvarar då för att kontrollera godset vid ankomst och anmäla eventuella skador direkt till chauffören, annars kan reklamationer av transportskador ej garanteras att godkännas.
 • Inbärning av utrustning är ej inräknat om inte annat nämns i det tecknade avtalet. Extra kostnad tillkommer vid inbärning av utrustning.
3. HÄM, Hämtas:
 • Kunden hämtar själv godset på vårt lager i Malmö och ansvarar för utrustningen efter avhämtning.
 • Kunden ansvarar för att kontrollera godset och inte har någon skada vid hämtningen. Eventuell skada ska anmälas till säljaren innan godset lämnar BURECAs lokaler, annars kan godkännande av reklamationer ej garanteras.
OBS:

För att hålla fraktpriserna på en normal nivå är vi tvungna att samla flera beställningar för att fylla en hel lastbil innan vi bokar hem frakten. Detta innebär att våra leveranstider blir lite längre. Om ni har bråttom med leveransen kan ni stå för frakten från leverantören till Malmö eller till er direkt.

Betalningsvillkor

1. FS, Förskottsbetalning:
 • Gäller alla nystartade företag.
 • Gäller företag med betalningsanmärkningar.
 • Gäller företag som har 0 kr i kreditlimit, enligt UC.
 • Leveransen/Hämtningen sker när full betalning mottagits; kortbetalning, kontant eller girering.
2. Efterskottsbetalning:
 • Gäller företag med en raitning som täcker köpet, enligt UC.
 • Förfallodatum eller ev. avbetalning bestäms av säljaren.
 • Äganderätten av inköpta varor övergår inte till köparen förrän betalningen fullgjorts. Detta innebär att BURECA har rätt att hämta det levererade godset om beställaren inte betalar hela summan enligt Burecas faktura.
 • Vid försening av betalning av fakturan på angivet förfallodatum debiteras dröjsmålsränta 8 %.
3. Finansieringsbolag:
 • Det går också bra om beställaren vill finansera köpet via ett finansieringsbolag. I så fall ordnar beställaren själv ett finanseringsavtal.
 • Alternativ att BURECA kan hjälpa till med att ordna ett sådant finanseringsavtal med en av våra partners Wasa Kredit, Ikano Bank, Ikredit eller något annat bolag. Utrustningen levereras/ hämtas efter tecknat avtal. Läs mer om leasing här.

Garantivillkor

För att garantin skall vara giltig måste köparen följa och tillämpa de instruktioner och driftvillkor som medföljer varje utrustning. Garantier gäller ej för slitage och/eller förbrukningsartiklar såsom t.ex. dörrlister, lampor, termosäkringar eller vid felaktigt handhavande och/eller bristfällig rengöring.

Garantitid och garantiomfattning av BURECAs utrustningar

1. Kylutrustningar och värmepumpar
 • Ett år fullgaranti på alla enhetliga kylutrustningar som kostar mer än 15 000 kr exkl. moms och inte omfattas av punkterna nedan.
 • Ett års materialgaranti på alla kylutrustningar som kostar mindre än 15 000 kr exkl. Full garanti gäller om utrustningen skickas till vår verkstad i Malmö.
 • BURECA kyl‐/ frysskåp PLUS-modell: Två års fullgaranti, två års materialgaranti om utrustningen kostar mindre än 15 000,00 kr exkl. moms.
 • GRAM: Tre års fullgaranti, tre års materialgaranti om utrustningen kostar mindre än 15 000,00 kr exkl. moms.
 • Rilling: Två år. År ett total garanti, år två materialgaranti.
 • TEFCOLD®: 1 års materialgaranti på alla utrustningar. Full garanti om utrustningen skickas till vår verkstad i Malmö.
 • RIVACOLD kyl- eller frysaggregat: Ett års materialgaranti. Fullgaranti om aggregatet skickas till vår verkstad i Malmö.
 • OP DANFOSS kyl‐/ frysaggregat: Ett års materialgaranti.
 • COPLAND kyl-/ frysaggregat: Två års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • SILENSYS kyl‐/ frysaggregat: Två års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • INOVA luft/ luft värmepump: Fem års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • HITACHI luft/ luft värmepump: Fem års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • FUJITSU luft/ luft värmepump: Fem års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • BOSCH luft/ vatten värmepump: Fem års materialgaranti. Installationen måste registreras på leverantörs hemsida när installationen är färdig.
 • BOXCOLD kyl-/ frysrum: Fem års korrosion garanti vid normal användning.
 • ISO PANELSANDWICH PANEL: Fem års korrosion garanti vid normal användning.
 • Ett års garanti på material och arbete på alla installationer som utför av Bureca teamet.
OBS:
 • Installationen av alla platsbyggda kylanläggningar måste utföras av certifierad kylfirma. Igångkörningsprotokoll måste fyllas i och skickas tillbaka till BURECA för sådana installationer.
 • Köldmedium omfattas inte av materialgarantin. Detta gäller alla kylutrustningar ovan.
2. Värmeutrustningar
 • Rationals ugnar och VarioCoocking Center: 2 års garanti.
 • Zanussis utrustningar: 1 års garanti.
 • Jøni Foodlines kokgrytor: 1 år totalgaranti, 2 års material garanti.
 • PizzaMasters ugnar: 2 års garanti.
 • Sveba Dahlins ugnar & övrig utrustning: 1 års garanti.
 • Samsungs mikrovågsugnar: 2 års materiagaranti.
 • Fribergs utrustningar: 1 års garanti.
 • Unox kombiugnar: 1 års garanti. Unox extra: registrera och koppla in ugnen till nätet, köp Unox rengöringsmedel regelbundet från BURECA och få 2 år fullgaranti samt 4 år materialgaranti.
 • Unox varmluftsugnar: 1 års materialgaranti på. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 • Alla andra värmeutrustningar: 1 års materialgaranti på. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
3. Caféutrustningar
 • Coffee Queens utrustningar: 1 års garanti.
4. Diskmaskiner
 • Wexiös diskmaskiner: 2 års garanti.
  OBS! Medföljande igångkörningsprotokoll fylls i och skickas till oss efter utförd installation.
 • Elframos diskmaskiner: 1 års materialgaranti. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
5. Övriga utrustningar
 • 1 års materialgaranti på alla övriga utrustningar. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 • 1 års garanti på alla installationsarbeten av kylanläggningar som utförs av BURECA.
6. Övriga garantier
 • Länder utanför Sverige omfattas endast av materialgaranti för alla typer av utrustningar. Garantitiden är samma som i Sverige för respektive utrustning.
 • Beställaren kan köpa utökad garantitid för sin utrustning. Detta måste i så fall göras i samband vid beställningen mot en särskild överenskommelse med säljaren.
 • I Skåne sköter BURECA AB servicen under och efter garantitiden medan vårt rikstäckande nät av servicefirmor tar hand om de övriga delarna av Sverige.
 • Köparen står för milersättning vid felanmälan under garantitiden, 80 kr/mil med en minimum kostnad på 250 kr/tillfälle. Vid service på vår verkstad i Malmö utgår ingen extra kostnad.
 • Vi står inte för livsmedel som har blivit förstört vid ev. fel på vår utrustning.
 • Garantivillkoren ovan gäller ej demo- samt begagnade utrustningar. Särskilda garantivillkor tecknade i separat avtal gäller vid sådana fall.

Reklamation

 • Reklamationen på alla levererade och installerade utrustningar accepteras inom max två veckor efter leveransen.

Allmänt

 • Vid köpånger krediteras varorna med 85 % av fakturerat belopp. Returnerad utrustning måste vara ouppackad och i samma skick som när det levererades.
 • OBS: Köpånger gäller ej skräddarsydda specialbeställningar.
 • BURECA AB är inte i något fall ersättningsskyldiga för indirekta skador så som livsmedel, undersökningskostnader, merkostnader i form av extra montagekostnader, fuktskador, kapitalkostnader eller skada på annan egendom.
 • Ändringar och tillägg behandlas som ny order.
 • Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning vid ev. order.
 • Priserna i våra offerter är baserat på dagens valutakurs. Har valutakursen vid leveranstillfället förändrats med mer än 3 %, förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande justering.
 • Produktinformation och priser lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar och slutförsäljning.
 • Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuellt felaktigt angivna uppgifter.